Juridisk hjælp

 

Russiske Advokatsamfundets repræsentation i Danmark

Advokatfirmaet Thomassen & Fischer har indgået en aftale om samarbejde og repræsentation med Det Russiske Advokatsamfund.

Formålet med samarbejdet er en gensidig juridisk bistand til russiske borgere og virksomheder, der bor eller befinder sig i Danmark, samt ydelse af juridisk rådgivning til danske borgere og virksomheder i Rusland.

I dette samarbejdes rammer har vi mulighed for og vil rådgive private personer og virksomheder inden for dansk-, russisk- og international ret.

Læs mere

web side:  http://thomassen-fischer.com/da-DK/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=135

Lesya Oriychuk, Advokatfuldmægtig, e-mail: leor@thomassen-fischer.com,  Direkte tlf. 99 78 31

 

 

I kan også få juridisk hjælp hos Global Family

Postadresse: Strandgade 94, st. tv., 1401 København K, Danmark

Tlf. (+45) 3072 1053

E-mail: globfam@hotmail.dk

Web: www.globfam.dk

Bog “Når Ivanova bliver Hansen” (pris 200 DKK + post) kan bestilles her: ivanovahansen@gmail.com

Global Family rådgiver og yder juridisk assistance vedrørende familieret og udlændingeret. Vores klienter er mest udlændinge, samt internationale familier, hvor den ene eller begge ægtefæller ikke er danske.

Opholdstilladelse: Udlændinge, der gerne vil komme til Danmark, kan få vores professionele juridiske assistance i forbindelse med indgivelse af en ansøgningspakke til forskellige typer af opholdstilladelse. Se mere under “Udlændingeret” i menu.

EXPAT pakke: Vi rådgiver og yder juridisk assistance i forbindelse med indstationering af udenlandske medarbejdere i Danmark:

  • Ansættelsesforhold
  • Lejeaftale
  • Opholds- og arbejdstilladelse til dig og din familie
  • Tilmelding til folkeregistreret og oprettelse af bankkonto
  • Kulturelle og sociale forhold i Danmark

Afslag fra Udlændingestyrelse: Hvis du har indgivet en ansøgning og har fået afslag fra Udlændingestyrelse eller Opholdskontoret ( International Citizen Service), kan vi føre din sag i Beskæftigelsesministiriet, eller Justitsministeriet og i det danske/internationale retssystem. Se mere under “Udlændingeret” i menu.

Familieret: Vi yder også juridisk hjælp i forbindelse med separation, skilsmisse og forældremyndighed/barnets bopæl allerede i Statsforvaltningen. Vi har stor erfaring med denne slags sager og kender de særlige behov i forbindelse med separation og skilsmisse, som udlændinge har. Se mere under “Familieret” i menu.

Hvordan arbejder vi: Vores rådgivning tager udgangspunkt i Loven om juridisk rådgivning. Det betyder, at vi, som juridiske rådgivere, overholder god skik for juridisk rådgivning. Dette medfører bl.a., at vil udfører vort arbejde grundigt, samvittighedsfuldt og i det hele taget varetager klientens interesser på en ordentlig måde. Rådgivningen ydes så hurtigt som nødvendigt.

Inden rådgivningen kan starte, skal der oprettes en skriftlig aftale. I aftalen bl.a. er oplysninger om rådgiverens uddannelsesmæssige baggrund og prisen.