For børn

Russisk Center for Videnskab og Kultur (RCVK), International Families Club (IFC), forening “Verdens kvinder I Danmark” og forening ”Rusmam” (København) inviterer hermed til en stilkonkurrence ”Et sprog er godt, men to er bedre” i forbindelse med fejringen af Modersmålsdagen.

Festivalens formål er

– understøttelse af flersprogede familier i deres arbejde på at styrke børns modersmål

– understøttelse og udvikling af flersprogethed og samarbejde på dette område i Danmark

– dannelse af et positivt billede af tosprogethed med eksempel i russisk-dansk tosprogethed.

Konkurrencedeltagerne er tosprogede børn mellem 5 og 18 år. Der dannes 3 alderskategorier: 1) fra 6 til 8 år, 2) 9-12 3) 13-18 år, samt to særlige kategorier 4) familiestil (for familier med børn under 6 år), 5) kursister fra ”russisk som fremmed sprog”.

Stilene skal fremsendes til mailadresse: ruscenter@mail.dk med bemærkning “Stilkonkurrence” inden den 06. feburar 2013.

Stilene afleveres på to sprog: på russisk og på dansk. Forældre er velkomne til at hjælpe børnene og derfor bedømmes stilene ikke ud fra mangler og grammatiske fejl, men i forhold til stilens indhold og argumentation.

Arkiv

I 2013 starter vores center undervisning den 5. januar. Centret arbejder om lørdagen fra 10 til 13 i Vejlby skole, adressen: Vikærsvej 36, 8240 Risskov.

Vi mødes den 5. januar 2012 kl. 10. Vi venter jer.

I 2012 starter vores center undervisning den 7. januar. Centret arbejder om lørdagen fra 10 til 13 i Vejlby skole, adressen: Vikærsvej 36, 8240 Risskov.

Vi mødes den 7. januar 2012 kl. 10. Vi venter jer.

 

Russisk julefest for børn

Lørdag den. 7.01.2012 kl. 13.00, adresse: Johannesgården, Skt.Johannes Allé 1, 8000 Århus C den russiske sanggruppe Kalinka www.kalinkaaarhus.dk arrangerer julefest for børn

Se her