Medlemskab

Medlemskontingent 

Medlemskontingent samt familiemedlemskab – 150 kr.

Unge til 25 år og studerende – 40 kr.

Virksomhed og organisation – 300 kr.

Vores konto  i Nordea:

Reg.nr. 2412  Kontonummer: 5907996176

Betalingsfrist: den 15. februar hvert år